Gamla Uppsala Villa- och Trädgårdsförening

Vad är föreningens syfte?

Föreningen arbetar för barns och vuxnas trivsel i närmiljön bland annat genom att skydda Gamla Uppsalas unika värden. Vi lånar och hyr ut trädgårdsredskap såsom häcksaxar, kompostkvarn, högtryckstvätt, vertikalskärare, vedklyv och ogräsbrännare. Se fliken Trädgårdsredskap för mer information.

I följande frågor är vi engangerade

Det utlovade skolbygget är en hjärtefråga som vi bevakar genom fortlöpande kontakter med politikerna så skolfrågan blir löst på ett bra sätt även efter att paviljongerna måste avvecklas.

Vi arbetar för allas trafiksäkerhet och föreslår en gång- och cykelväg längs Ärnavägen, där många färdas till den upprustade badplatsen Storvadsbadet.

Det är långt till kyrkogården för de bussresenärer som har svårt att gå. Hur kan hållplatsen för busslinje 2 flyttas närmare kyrkan och Disagården?

Hur säkrar vi en bevarad järnvägsmiljö vid Gamla Uppsala station när tågen flyttat till tunneln?

Mer information om våra engagemang finner du i de länkade dokumenten nedan.

Varmt välkomna med synpunkter till oss i styrelsen!

Bevara stationsmiljön i Gamla Uppsala

Skrivelse angående linjebuss till kyrkan

 

Blogg

Följ oss i vår blogg. Här hittar du det senaste från oss.

Senaste inlägg: Ny design på vår hemsida

Bli medlem

50kr / hushåll och år
Postgiro 38 13 44 - 1

Årsmöte

Vi välkomnar alla, medlemmar och övriga, till vårt årsmöte i mars 2019.

På gång i Gamla Uppsala

Hembygdsdag aug 2019

Länkar